18 czerwca 2014
Rondo zgodnie z planem

Wczoraj zostało wydane pozwolenie na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Kisielewskiego na granicy Chotomowa i Jabłonny.                                                                        

Decyzję zezwalającą na realizację inwestycji (tzw. ZRID), polegającej na przebudowie zwykłego skrzyżowania na rondo odebrały wczoraj służby inwestycyjne powiatu. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że bez zwłoki można przystąpić do wykonania robót.Wczoraj też powiat rozstrzygnął przetarg na wykonawcę przebudowy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Skanska S.A. za kwotę 1.354.868,31 zł. Zakres planowanych prac obejmuje budowę skrzyżowania skanalizowanego o ruchu okrężnym. Rondo będzie miało średnicę zewnętrzną 30 metrów i wewnętrzną 14 m. Szerokość jezdni na skrzyżowaniu wyniesie 6 metrów. Na dojazdach do ronda zaprojektowane zostały azyle dla pieszych o szerokości 2,5 metra. Ponadto w ramach robót zostanie wykonana nowa jezdnia, chodniki (ciągi pieszo rowerowe) wokół ronda o szerokości 2,5 – 3,5 m, dwie zatoki autobusowe, oświetlenie drogowe, odwodnienie drogi, zjazdy obsługujące przyległe nieruchomości i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po zakończeniu prac będzie wdrożona nowa organizacja ruchu. W ramach zadania zostanie także wykonany chodnik na odcinku od projektowanego ronda do cmentarza w Jabłonnie. Inwestycja jest współfinansowana przez Gminę Jabłonna.

Wczoraj starosta Jan Grabiec podpisał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Kisielewskiego. Nadał tej decyzji klauzulę natychmiastowej wykonalności.

Umowa z wykonawcą inwestycji zostanie podpisana w najbliższych dniach, natomiast termin wprowadzenia go na budowę został ustalony na początek lipca. Proces inwestycyjny przebiega bez zakłóceń, zgodnie z planami powiatu. Zakończenie robót budowlanych jest planowane na koniec wakacji, więc rondo, chodnik i urządzenia bezpieczeństwa będą gotowe przed początkiem nowego roku szkolnego. Jest to szczególnie ważne dla mieszkańców gminy z uwagi na budowaną przy tym skrzyżowaniu szkołę podstawową. Według deklaracji wójt Jabłonny Olgi Muniak obiekt ma zostać oddany do użytkowania z końcem lipca 2014 r., a od 1 września naukę rozpoczną tam uczniowie szkoły podstawowej w Chotomowie.

W połowie czerwca ze starostą legionowskim Janem Grabcem spotkali się radni gminy Jabłonna Mariusz Grzybek i Zbigniew Garbaczewski oraz przedstawicielka rady rodziców ze szkoły podstawowej w Chotomowie Aneta Mrozek. Przekazali staroście wniosek, podpisany przez blisko 400 mieszkańców gminy, o wybudowanie chodnika po zachodniej stronie ulicy Partyzantów pomiędzy centrum Chotomowa a skrzyżowaniem z Kisielewskiego. Podpisy pod wnioskiem do władz powiatu, oprócz obecnych na spotkaniu ze starostą, zbierały radna Monika Jezierska i Eliza Klimek, która przez wiele lat była aktywną członkinią rady rodziców w chotomowskiej szkole.

Wniosek do władz powiatu o budowę brakującej części chodnika po zachodniej stronie ul. Partyzantów podpisało blisko 400 osób. Prośbę mieszkańców przedstawili staroście Janowi Grabcowi (drugi od prawej) radni gminy Jabłonna Zbigniew Garbaczewski (pierwszy od prawej), Mariusz Grzybek (trzeci od prawej) i Aneta Mrozek - wiceprzewodnicząca rady rodziców Szkoły Podstawowej w Chotomowie.

Obecnie ciąg pieszo-rowerowy przebiega jedynie po drugiej stronie drogi. Jan Grabiec obiecał przeanalizowanie możliwości wykonania tej inwestycji. Konieczne będzie sprawdzenie, czy ciąg pieszy zmieści się pasie drogi powiatowej, czy nie ma tam kolizji z infrastrukturą techniczną i czy budowa chodnika na tym odcinku nie będzie się wiązać z koniecznością pozyskania gruntów od prywatnych właścicieli.

W związku z planowanymi pracami budowlanymi prosimy mieszkańców powiatu, którzy korzystają z tej drogi, o ostrożną jazdę.