13 października 2014
Przebudowa mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi powiatowej Nr 1814W – ul. Brukowa w miejscowości Czarna Struga wraz przebudową drogi powiatowej NR 1815W – ul. Szkolna i ul. Małołęcka w Izabelinie
Inwestycja Powiatu Legionowskiego
Tytuł: Przebudowa mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi powiatowej Nr 1814W – ul. Brukowa w miejscowości Czarna Struga wraz przebudową drogi powiatowej NR 1815W – ul. Szkolna i ul. Małołęckaw Izabelinie na długości 420 metrów bieżących w ramach zadnia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr1814W – ul. Brukowa wraz z dojazdami.”
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 1 956 763,60
Firma: STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Daty: Rozpoczęcia: 23.06.2014
Zakończenia: przebudowa mostu - 13.10.2014
przebudowa dróg - 8.09.2014
Opis:

Zakres prac:


1. Drogi:


1) Długość odcinka do przebudowy wynosi 420 metrów bieżących,
2) Wdrożenie nowej organizacji ruchu – wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu, dopuszczalna prędkość jazdy po przebudowie – 60 km/h,
3) Wzmocnienie nawierzchni istniejącej.
- Dopuszczalny nacisk oś – 100 kN,
- Kategoria ruchu – KR3,
4) Poszerzenie istniejącej nawierzchni. Szerokość jezdni po przebudowie – 2x 3,0 m = 6,0 m,
5) Szerokość poboczy po przebudowie wzmocniona pospółką – 1,0 m,
6) Szerokość chodnika po przebudowie – 2,0 m,
7) Przebudowa zjazdów. Szerokość wjazdów będzie dostosowana do szerokości bram,
8) Przekrój poprzeczny daszkowy – 2%, zmiana przekroju poprzecznego jezdni z daszkowego na jednostronny,
9) Przebudowa i budowa odwodnienia,
- na długości pobocza drenaż rozsączający, wzmocnione płytami betonowymi, ażurowymi o wymiarach 40/60/10 cm typu eko,
10) Budowa zatok parkingowych,

2. Most


1) Ogólny opis przyjętego rozwiązania
Jednoprzęsłowa rama żelbetowa, posadowiona na palach wierconych Ø 60 cm.

2) Ustrój nośny
Pomost stanowi płyta żelbetowa, o zmiennej wysokości od 70 do 76 cm, na całej długości obiektu połączona monolitycznie ze ścianami bocznymi (przyczółkami). Górna powierzchnia ustroju niosącego ma 2% spadek daszkowy, dostosowany do spadków na jezdni. W celu właściwego odwodnienia płyty pod lewostronną zabudową chodnikową zaprojektowano 3% spadek odwrotny a pod prawostronną 5%. Ściany boczne (przyczółki) żelbetowe o grubości 100 cm, skrzydła o grubości 50 cm są monolitycznie połączone z korpusami przyczółków. Przyczółki posadowione są na 8 żelbetowych palach o średnicy 60 cm i długości 8,0 m.

3) Nawierzchnia na obiekcie
Nawierzchnia na obiekcie dwuwarstwowa. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5,5cm. Warstwa ścieralna z SMA grubości 4,0cm.

4) Zaprojektowano żelbetowe zabudowy chodnikowe i gzymsowe kotwione do płyty pomostu.

5) Zaprojektowano schodu na skarpie, odwodnienie obiektu, umocnienie skarp i dna rzeki, umocnienie stoków,.

6) Nawierzchnia jezdni będzie miała następującą konstrukcję:
- warstwa ścieralna SMA - 4,0cm
- AC 16 W 35/50 - 6,0cm
- AC 22 P 35/50 - 7,0cm
- podbudowa pomocnicza, krusz. łamane 0/31.5 mm stabilizowane mech.- 20cm
- grunt stabilizowany cementem RM 2.5 MPa - 15cm
- podłoże gruntowe / zasypki przyobiektowe

7) Pobocze będzie miało następującą konstrukcję:
- podbudowa pomocnicza, krusz. łamane 0/31.5 mm stabilizowane mech.- 20cm
- podłoże gruntowe / zasypki przyobiektowe

8) Nawierzchnia zjazdu będzie miała następującą konstrukcję:
- kostka betonowa czerwona – 8cm
- podsypka cementowi – piaskowa – 3cm
- krusz. łamane 0/31.5 mm stabilizowane mech.- 15cm
- grunt stabilizowany cementem RM 2.5 MPa - 15cm
- podłoże gruntowe / nasyp
9) Nawierzchnia chodnika będzie miała następującą konstrukcję:
- kostka betonowa – 6cm
- podsypka cementowi – piaskowa – 3cm
- podbudowa grunt stabilizowany cementem RM 2.5 MPa - 10cm
- podłoże gruntowe / nasyp

Inwestycja dofinansowana ze środków Gminy Nieporęt

MOST PRZED
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2014/Most_Malolecka_Szkolna/most_przed{/gallery}
MOST W TRAKCIE
LIPIEC
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2014/Most_Malolecka_Szkolna/most_w_trakcie/lipiec{/gallery}
MOST W TRAKCIE
SIERPIEŃ
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2014/Most_Malolecka_Szkolna/most_w_trakcie/sierpien{/gallery}

UL. MAŁOŁĘCKA I SZKOLNA PRZED
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2014/Most_Malolecka_Szkolna/przed{/gallery}
UL. MAŁOŁĘCKA I SZKOLNA W TRAKCIE
LIPIEC
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2014/Most_Malolecka_Szkolna/w_trakcie{/gallery}
PO
{gallery sortorder=asc}powiat2/pliki/inwestycje/2014/Most_Malolecka_Szkolna/po{/gallery}