20 sierpnia 2014
Przebudowa skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Kisielewskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym oraz budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna
Inwestycja Powiatu Legionowskiego
Tytuł: Przebudowa skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Kisielewskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 1.354.868,31 zł
Firma: Skanska S.A., 01-518 Warszawa
Daty: Rozpoczęcia: 02.07.2014
Zakończenia: 20.08.2014
Opis:

Zakres planowanych prac obejmuje budowę skrzyżowania skanalizowanego o ruchu okrężnym. Rondo będzie miało średnicę zewnętrzną 30 metrów i wewnętrzną 14 m. Szerokość jezdni na skrzyżowaniu wyniesie 6 metrów. Na dojazdach do ronda zaprojektowane zostały azyle dla pieszych o szerokości 2,5 metra. Ponadto w ramach robót zostanie wykonana nowa jezdnia, chodniki (ciągi pieszo rowerowe) wokół ronda o szerokości 2,5 – 3,5 m, dwie zatoki autobusowe, oświetlenie drogowe, odwodnienie drogi, zjazdy obsługujące przyległe nieruchomości i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po zakończeniu prac będzie wdrożona nowa organizacja ruchu. W ramach zadania zostanie także wykonany chodnik na odcinku od projektowanego ronda do cmentarza w Jabłonnie.Inwestycja jest współfinansowana przez Gminę Jabłonna.

PRZED
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2014/Rondo_chotomow/przed{/gallery}
W TRAKCIE
LIPIEC
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2014/Rondo_chotomow/w_trakcie{/gallery}
SIERPIEŃ
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2014/Rondo_chotomow/w_trakcie/sierpien{/gallery}
PO
{gallery sortorder=asc}powiat2/pliki/inwestycje/2014/Rondo_chotomow/po{/gallery}