21 sierpnia 2014
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelna w Gminie Wieliszew od granicy miasta Legionowo do przejazdu przez tor nieczynnej bocznicy kolejowej (z wyłączeniem mostu nad Kanałem Bródnowskim) oraz za skrzyżowaniem z ul. Podgórną do końca
Inwestycja Powiatu Legionowskiego
Tytuł: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelna w Gminie Wieliszew, na odcinkach:
Zakres I – od granicy miasta Legionowo tj. od km 0+000 do przejazdu przez tor nieczynnej bocznicy kolejowej tj. w km 1+770 (z wyłączeniem mostu nad Kanałem Bródnowskim),
Zakres IV - od km 3,200 za skrzyżowaniem z ul. Podgórną do końca przebudowy w km 4,010
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 3 594 760,68 zł
Firma: Skanska S.A., 01-518 Warszawa, ul. gen. J. Zajączka 9
Daty: Rozpoczęcia: 22.05.2014
Zakończenia: 21.08.2014
Opis:

Zakres robót:
- przebudowa jezdni o szerokości 6,0m,
- pogrubienie nawierzchni jezdni w celu przystosowania drogi do ruchu KR3,
- przebudowa zatok autobusowych,
- przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
- przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów do posesji,
- przebudowa istniejących i budowa nowych chodników,
- przebudowa i remont nawierzchni z kostki betonowej ciągu pieszo – rowerowego,
- budowa nowego lub przebudowa istniejącego systemu odwadniającego pasa drogowego,
- uporządkowanie zieleni przydrożnej,
inne roboty towarzyszące podczas przebudowy drogi.

Inwestycja dofonansowana ze środków Gminy Wieliszew oraz z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, Etap II, Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój


PRZED
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2014/koscielna_wieliszew/przed{/gallery}
W TRAKCIE
CZERWIEC
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2014/koscielna_wieliszew/w_trakcie/czerwiec{/gallery}
LIPIEC
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2014/koscielna_wieliszew/w_trakcie/lipiec{/gallery}
SIERPIEŃ
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2014/koscielna_wieliszew/w_trakcie/sierpien{/gallery}
PO
{gallery sortorder=asc}powiat2/pliki/inwestycje/2014/koscielna_wieliszew/po{/gallery}