17 września 2015
Centrum Badawcze PAN "Konwersja energii i źródła odnawialne"
Inwestycja Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
Tytuł:

Centrum Badawcze PAN "Konwersja energii i źródła odnawialne" w gminie Jabłonna

Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 91 261 348,95 zł
Firma: Dorbud S.A., 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 153
Daty: Rozpoczęcia: 16.12.2013
Zakończenia : 17.09.2015
Opis:


Centrum powstanie w Jabłonnie na terenie o powierzchni 1,77 ha. Będzie składać się z pięciu połączonych funkcjonalnie pawilonów. Energia potrzebna np. do oświetlenia i ogrzania obiektu ma pochodzić m.in. ze źródeł odnawialnych. Podstawowymi źródłami energii cieplnej ma być zautomatyzowany kocioł biomasowy i wysokotemperaturowa pompa ciepła. Centrum, oprócz przyłączenia do sieci energetycznej, będzie wyposażone w kolektory słoneczne, turbinę wiatrową i wiele innych, eksperymentalnych układów pozyskiwania energii.

Projekt budowlany przewiduje zamontowanie systemu ogrzewania zewnętrznych ciągów komunikacyjnych i parkingów ciepłem pozyskiwanym z gruntu. Ponieważ Centrum Badawcze ma zapewnić realizację funkcji badawczo-pomiarowych, konferencyjnych i promować nowoczesne technologie, w obiekcie przewidziano nowoczesne rozwiązana techniczne, m.in. scentralizowany system nadzoru i sterowania budynkiem oraz laboratoriami, system komputerowy, przechowywania i archiwizowania danych, obsługi konferencji i sympozjów, systemy instalacyjne zapewniające właściwe funkcjonowanie obiektów. Łączna powierzchnia zabudowy całego kompleksu wynosi 2269,8 m2.

Projekt jest realizowany ze wsparciem funduszy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I, działanie 1.1. Jego dofinansowanie z UE wynosi 75 832 687,00 zł.zł.

PRZED


W TRAKCIE (LIPIEC)
(fot. Michał Smoliński)
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2013/Centrum_PAN{/gallery}

PO