21 września 2015
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt

Inwestycja Powiatu Legionowskiego

Tytuł:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt,
Etap I od km 0+000 do ok. 0+705, Etap II od km 0+705 do km 1+100, Etap II od km 1+100 do km 1+474

Stan: Inwestycja zrealizowana
Wartość: 2.451.451,15 zł
Firma: „Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk”, Kacice 75, 06-100 Pułtusk
Daty: Rozpoczęcia: 13.07.2015
Zakończenia: 21.09.2015
Opis:

Zakres robót obejmuje:
- prace rozbiórkowe związane z rozbiórką istniejących chodników z kostki, ulic o nawierzchni asfaltowej i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej;
- wykonanie nawierzchni i konstrukcji drogi;
- wykonanie nawierzchni i konstrukcji chodnika;
- wykonanie zjazdów bramowych;
- wykonanie krawężników i obrzeży;
- zagospodarowanie terenów zielenią w postaci trawników;
- wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogowego.

Przebudowa obejmie odcinek od ul. Jana Kazimierza do ul. Małołęckiej na odcinki 1474 m. Dodatkowo powstanie nowy chodnik od ul. Jana Kazimierza do parkingu kościoła.

Inwestycję współfinansuje Gmina Nieporęt.