15 kwietnia 2014
Przebudowa ulicy Słonecznej na odcinku od ulicy Strużańskiej do ulicy Tęczowej
Inwestycja Gminy Nieporęt
Tytuł:

Przebudowa ulicy Słonecznej na odcinku od ulicy Strużańskiej do ulicy Tęczowej

Stan: Inwestycja zakończona
Firma: DELTA, Warszawa
Koszt: 560 000,00 zł
Daty: Zakończenia: kwiecień 2014
Opis:

Wynonano:
- nową podbudowę i odwodnienie drogi,
- nową nawierzchnię asfaltową.

W TRAKCIE


POfot. UG. Nieporęt