7 listopada 2014
Wybudujemy kładkę nad torami

Kolejarze zapowiadają, że zamknięcie przejazdu na ul. Parkowej nastąpi już 16 grudnia. Tymczasem starosta Jan Grabiec i prezydent Roman Smogorzewski podjęli się rozwiązania tego problemu.

 

Przekazanie treści porozumienia - od lewej: prezydent Roman Smogorzewski, starosta Jan Grabiec

 

W miejscu obecnego przejazdu kolejowego na ul. Parkowej w Legionowie starostwo wspólnie z miastem wybudują nowoczesną kładkę, przystosowaną do obsługi linii, którymi mają jeździć pociągi z prędkością 160 km/h. Przejście obsłuży zarówno ruch pieszy, jak i część kołowego – rowery, wózki dziecięce, rolki itp.
Starosta Legionowski i Prezydent Miasta Legionowo 7 listopada podpisali porozumienie o partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji owego projektu. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad wspólnej realizacji oraz udziału w kosztach. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi około 4 700 000 zł. Ostateczną cenę określi przetarg na wykonanie inwestycji.

 

Wizualizacja projektu - tak będzie wyglądała kładka pieszo-rowerowa na ul. Parkowej

 

Legionowo zobowiązało się do przygotowania dokumentacji oraz uzyskania ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego o pozwoleniu na budowę, przeniesienia tej decyzji na rzecz Powiatu Legionowskiego jako inwestora, zapewnienia środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 1 200 000 zł.
Powiat zobowiązał się do pokrycia brakującej do realizacji zadania kwoty, przyjęcia warunków zawartych w decyzji pozwolenia na budowę oraz złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zadaniem Starostwa będzie również wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu oraz realizacja inwestycji.
Środki finansowe Legionowa na budowę kładki będą pochodziły z odszkodowań uzyskanych od PKP za zajęcie gruntów i nieruchomości gminnych na terenie Legionowa. Powiat Legionowski będzie ubiegał się o dofinansowanie inwestycji z części rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (tzw. „rezerwy mostowej”).
Obecnie obowiązuje umowa z PKP PLK na zachowanie przejazdu kolejowego w tym miejscu. Ma on funkcjonować co najmniej do 15 grudnia. Miasto naciska, aby utrzymać przejazd do momentu rozpoczęcia prac wiosną 2015 r. Bez względu jednak na wyniki negocjacji ruch na przejeździe w okresie wykonywania robót budowlanych będzie zamknięty. Prezydent Smogorzewski deklaruje, że w czasie, kiedy Parkowa będzie na wysokości torów zablokowana, miasto wprowadzi bezpłatne połączenia autobusowe dla osób korzystających z tego przejścia.

 

Podpisanie porozumienia