21 stycznia 2015
W starostwie przeciwko korkom

W holu głównym oraz czterech wydziałach starostwa można wypełnić wniosek o umieszczenie w ministerialnych planach inwestycji na lata 2015-2023 przebudowy drogi krajowej nr 61, na odcinku ul. Zegrzyńskiej w Legionowie. W ten sposób można przyczynić się do zlikwidowania korków na tej ruchliwej części arterii.

 

 

Wypełnienie wniosku trwa jedynie kilka minut, a może bardzo przyczynić się do podjęcia przez ministerstwo pozytywnej dla całego powiatu legionowskiego decyzji. Formularze dostępne są w holu głównym starostwa oraz wydziałach:  - Architektury; Geodezji; Komunikacji; Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przed zakończeniem konsultacji starostwo dostarczy wnioski do ministerstwa infrastruktury i rozwoju.

Trwają ogłoszone przez ministerstwo konsultacje dotyczące  Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 wraz z załączoną listą drogowych przedsięwzięć priorytetowych, które mogą zostać zrealizowane przy udziale finansowych środków rządowych. Niestety dokument ten nie uwzględnia konieczności przebudowy najbardziej nas interesującej drogi krajowej nr 61 na odcinku ul. Zegrzyńskiej w Legionowie. Na ostateczną decyzję ministerstwa będzie miał wpływ wynik obecnych konsultacji – uwagi mieszkańców mogą spowodować umieszczenie modernizacji legionowskiego odcinka DK61 na liście inwestycji przewidzianych do realizacji w najbliższym czasie. Im więcej wpłynie wniosków skierowanych do ministerstwa, tym większa szansa na to, że z ul. Zegrzyńskiej w Legionowie znikną uciążliwe dla mieszkańców i przejeżdżających tą trasą osób korki.