3 lutego 2015
Batalia w Ministerstwie

Podczas debaty podsumowującej konsultacje w sprawie rządowego projektu Programu Budowy Dróg Krajowych najgłośniej i najwięcej mówiono o konieczności przebudowy legionowskiego odcinka DK61. Akcję STOP korkom na DK61 poparli m.in. wicepremier Janusz Piechociński i europoseł Michał Boni.

 

Starosta Jan Grabiec apeluje w ministerstwie o pilną robudowę drogi krajowej nr 61

 

Powiat legionowski i miasto Legionowo złożyły w ministerstwie infrastruktury najwięcej, bo aż prawie 7 tys., pisemnych wniosków, w których mieszkańcy postulują pilne przebudowanie drogi krajowej 61 w celu likwidacji korków notorycznie blokujących ruch w okolicach legionowskiego wiaduktu. Podczas konferencji podsumowującej konsultacje społeczne nasz głos wybrzmiał najdobitniej. W imieniu mieszkańców powiatu legionowskiego o rozbudowę DK61 apelował starosta Jan Grabiec. Jego wniosek poparli m.in. wicepremier Janusz Piechociński, europoseł Michał Boni i radna sejmiku wojewódzkiego Kinga Gajewska. W konferencji uczestniczyły również delegacje radnych miasta Legionowo i powiatu. Naszą radę reprezentował Zbigniew Garbaczewski.
Wśród kilkudziesięciu odcinków dróg, których dotyczyły konsultacje, DK61 wyróżniła się największą liczbą wniosków o jej rozbudowę. Do 7 tys. formularzy złożonych przez miasto i powiat legionowski należy dodać ankiety wysyłane przez internautów. W ministerstwie trwa liczenie wniosków – niebawem będziemy mogli poznać ich całkowitą liczbę. Niemniej jednak już dzisiaj wiadomo, że zdobyliśmy największe poparcie m.in. dzięki akcji STOP korkom na DK61. „Podziękowania dla całej ekipy zbierającej podpisy poparcia, zwłaszcza dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowej, urzędu miasta i radnych miejskich, starostwa i radnych powiatu, internautów wysyłających maile oraz wielu ludzi dobrej woli.” - napisał po konferencji starosta Jan Grabiec.

 

Naszą akcję poparł wicepremier Janusz Piechociński (w środku); po lewej - radny Przemysław Cichocki, po prawej - starosta Jan Grabiec

 

Co dalej? Akcja STOP korkom na DK61 nabiera tempa. Po zakończeniu etapu zbierania wniosków dotyczących konsultacji społecznych organizatorzy skupiają się na pozyskaniu kolejnych sojuszników. To licznego grona osób popierających akcję dołączyli m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, wojewoda Jacek Kozłowski i poseł Artur Dębski. Stosowną uchwałę w sprawie poparcia działań mających na celu rozbudowę legionowskiego odcinka drogi krajowej 61 podjął Sejmik Województwa Mazowieckiego. „Ważna bitwa za nami. Czekamy teraz na decyzję minister Marii Wasiak.” - podsumowuje pierwszy etap walki o DK61 starosta Jan Grabiec.

 

Razem dla DK61: (od lewej) prezydent Roman Smogorzewski, europoseł Michał Boni, radna Kinga Gajewska, starosta Jan Grabiec