31 lipca 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1825W - ul. Jana III Sobieskiego, na odcinku od ul. Zygmunta Krasińskiego do ul. Parkowej oraz ul. Krakowskiej, na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda im. Józefa Poniatowskiego w Legionowie

Inwestycja Powiatu Legionowskiego

Tytuł: Przebudowa drogi powiatowej nr 1825W - ul. Jana III Sobieskiego, na odcinku od ul. Zygmunta Krasińskiego do ul. Parkowej oraz ul. Krakowskiej, na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda im. Józefa Poniatowskiego w Legionowie
Stan: Inwestycja zrealizowana
Wartość: 3 562 977,75 zł zł
Firma: Granar Sp. z o.o., ul. Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa
Daty: Rozpoczęcia: 14.04.2015
Zakończenia: 31.07.2015
Opis:-

Zakres robót obejmuje:
- przebudowę skrzyżowania ul. J. III Sobieskiego z ul. Z. Krasińskiego na rondo z azylami na przejściach dla pieszych,
korektę układu geometrycznego istniejącej jezdni,
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 7 metrów, zjazdów na drogi podrzędne oraz do zjazdów do posesji o szerokości dostosowanej do szerokości bram,
- budowę zatok autobusowych z betonu,
- przebudowę ciągów pieszych, które będą miały szerokość od 2,5 do 3 m i nawierzchnię z kostki betonowej,
- przebudowę ciągów rowerowych w miejscach, gdzie będzie to konieczne,
- przebudowę powiązań z układem komunikacyjnym, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie tzw. trójkątów widoczności na skrzyżowaniach z innymi drogami oraz budowę sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej przy ul. B. Chrobrego,
- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (sieci energetycznej, gazowej, teletechnicznej i wodociągowej),
- poprawę odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i budowę studni chłonnych.


PRZED
{gallery}powiat2/pliki/galeria/2015/inwestycje/sobieskiego/przed{/gallery}

W TRAKCE
{gallery sortorder=asc}powiat2/pliki/galeria/2015/inwestycje/sobieskiego/wtrakcie/kwiecien{/gallery}

PO
{gallery}powiat2/pliki/galeria/2015/inwestycje/sobieskiego/po{/gallery}