7 marca 2016
V Dni Osób Niepełnosprawnych wystartowały

Już po raz piąty zainaugurowano obchody Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego oraz wręczono Ordery „Przyjaciel Niepełnosprawnych”.                                     


Uroczystość, która odbyła się 4 marca w legionowskim ratuszu zgromadziła podopiecznych placówek, które na co dzień zajmują się opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Na widowni obecni byli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Podstawowej Szkoły Niepublicznej im. Jana Pawła II w Legionowie i pozostałych szkół legionowskich, uczestnicy obu Warsztatów Terapii Zajęciowej z Legionowa, Środowiskowego Domu Samopomocy z Serocka oraz przedstawiciele Koła Dzieci Niepełnosprawnych TPD w Legionowie. Ponadto wśród gości znalazły się delegacje ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Pułtusku na czele z dyrektor Aldoną Iniarską i dyrektor PCPR w Pułtusku Aldoną Frejlich oraz mieszkańców DPS z powiatu pułtuskiego.

 

Zespół Sexbomba, w trakcie występu, zaprosił na scenę dzieci z widowni

Andrzej Sobierajski z Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie we wprowadzeniu powitał licznie przybyłych. W wydarzeniu uczestniczyło wielu znakomitych gości, m. in. zastępca prezydenta Miasta Legionowo Marek Pawlak, wójt gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie Anna Kaczmarek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie Anna Brzezińska, dyrektor MOK w Legionowie Zenon Durka i przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także przedstawiciele szkół i innych instytucji, którym bliska jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekcją krótkiego materiału filmowego podsumowano dotychczasowe edycje cyklu „Dni Osób Niepełnosprawnych” oraz zaprezentowano program tegorocznych obchodów. Oprócz stałych pozycji, w harmonogramie przewidziano dodatkowe wydarzenia. Grono organizatorów zasiliło bowiem Muzeum Historyczne w Legionowie, które przygotuje zajęcia w ramach projektu „Spotkanie z historią” oraz cykl warsztatów muzealnych.

Dni Osób Niepełnosprawnych, to święto, którego ideą jest prezentacja dorobku artystycznego i sportowego środowiska osób niepełnosprawnych i przybliżenie mieszkańcom powiatu tych ludzi, aby przeciwdziałać ich odrzuceniu i marginalizacji w życiu społecznym. Organizatorzy postawili sobie za cel wspieranie ludzi niepełnosprawnych, stwarzanie im przyjaznych okoliczności i warunków do rozwoju oraz motywowanie do wysiłku i pracy nad sobą.  Podejmowane działania mają przyczyniać się do bliższego poznania, budowania solidnych podstaw do wzajemnego zrozumienia, poczucia wspólnoty prowadzącej do partnerskiego dialogu. W ten dialog włączane są nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także ich rodziny, znajomi oraz cała społeczność lokalna.

Podczas inauguracji, już po raz trzeci, wręczono Ordery „Przyjaciela Niepełnosprawnych”, które przyznawane są osobom wybitnie zasłużonym dla środowiska osób niepełnosprawnych i pracującym na ich rzecz. Decyzją kapituły, w skład której weszli prezes Stowarzyszenia Miłośników Skubianki Joanna Folwarska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie Anna Czachorowska, radny Rady Powiatu Legionowskiego Janusz Kubicki, ksiądz prałat Lucjan Szcześniak oraz aktor Artur Żmijewski, wyróżnieni zostali:

Marek Krauss, który otrzymał Order za szerokie zaangażowanie na rzecz wspierania i rozwoju osób niepełnosprawnych, za niezwykłą pogodę ducha i uświadamianie niepełnosprawnym niezwykłego bogactwa duchowego i artystycznego otaczającego świata. Laureat równolegle z pracą artystyczną angażuje się w akcje społeczne i charytatywne. Współorganizuje warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych uczniów, promuje pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych oraz od wielu lat przekazuje własne obrazy na aukcje, z których dochód przeznaczany jest na cele dobroczynne.

Marek Tarwacki, dyrektor Zespołu Szkół w Łajskach został uhonorowany za aktywną i innowacyjną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością w powiecie legionowskim oraz za wieloletnią i oddaną pracę na rzecz edukacji włączającej, która ma zapobiec wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.  Podejmowane przez niego działania podnoszą świadomość otoczenia i uwrażliwiają je na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jest uczestnikiem, prowadzącym i organizatorem konferencji krajowych i zagranicznych, w trakcie których dzieli się doświadczeniami i prezentuje rozwiązania edukacyjne, które z powodzeniem wdrożył w prowadzonej przez siebie placówce.

Zdzisław Wasilewski, który nieprzerwanie od blisko trzech dekad niesie pomoc osobom chorym i biednym. W tym czasie współpracował z Polskim Czerwonym Krzyżem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Caritas w Legionowie, pełnił funkcje opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi, dowoził drewno na opał i jedzenie potrzebującym, odpowiadał na każdą prośbę o pomoc. Pan Zdzisław zbudował rikszę na bazie wózka inwalidzkiego, którą wykorzystuje do wożenia swoich  podopiecznych mających problemy z chodzeniem. Podziw budzi jego wieloletnie, bezinteresowne i pełne poświęcenia zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących oraz stała gotowość niesienia pomocy bliźnim.

Punktem kulminacyjnym uroczystości był porywający występ zespołu Sexbomba. Lider formacji Robert Szymański wykonał między innymi utwór „Naiwne pytania” formacji Dżem, a śpiewając wers „w życiu piękne są tylko chwile”, sprawił, że ta chwila stała się jedną z nich, gdy najmłodsza część publiczności spontanicznie weszła na scenę i przyłączyła się do wspólnego koncertowania. Wystąpił też Wojciech Kowalczyk, cierpiący na rdzeniowy zanik mięśni, który swoją postawą udowadnia, że z życia można korzystać na różne sposoby, trzeba tylko mieć w sercu odrobinę optymizmu, wielką wolę życia i, jak w jego przypadku, kochać śpiew.
Na zakończenie otwarto na ratuszowej antresoli wystawę prac osób niepełnosprawnych z powiatu pułtuskiego, z którym prowadzona jest bliska współpraca artystyczna. Odwiedzający mogą podziwiać twórczość malarską i rękodzieło podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach, mieszańców Domu Pomocy Społecznej w Obrytem oraz podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Pułtuska oraz uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku. 


Kolejna impreza tegorocznego cyklu Dni Osób Niepełnosprawnych - Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, odbędzie się 16 marca. W jej trakcie zostaną rozstrzygnięte konkursy (plastyczny, literacki oraz form scenicznych i medialnych), nastąpi otwarcie wystawy pokonkursowej w Galerii Sztuki Ratusz oraz w atrium legionowskiego ratusza odbędzie się wielkanocny kiermasz Fundacji "Promień Słońca".

 

{gallery}powiat2/pliki/galeria/2016/DON2016{/gallery}