24 marca 2016
Nowy krzyż na Szlaku

Pani Grażyna Hargreaves oraz Pan Robert Kanigowski z rodziną zaopiekowali się jednym z punktów "czarnej" trasy powiatowego Turystycznego Szlaku Patriotycznego Polski Walczącej. Serdecznie dziękujemy.

 

Pan Robert Kanigowski z rodziną

 

Coraz częściej nasz polski i lokalny patriotyzm znajduje odzwierciedlenie w działaniach, które dają wymierny i widoczny gołym okiem rezultat. Jedną z takich inicjatyw było zaopiekowanie się przez Panią Grażynę Hargreaves i Pana Roberta Kanigowskiego znajdującym się w Lasach Legionowskich grobem nieznanego żołnierza. Wolontariusze zmontowali i wkopali nowy krzyż, uprzątnęli teren oraz naprawili uszkodzoną tablicę informacyjną.

Grób jest 17. punktem  "czarnej" trasy powiatowego Turystycznego Szlaku Patriotycznego Polski Walczącej. Serdecznie dziękujemy.