2 stycznia 2017
► Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, Gminy Jabłonna i Miasta Legionowo w powiecie Legionowsk
Tytuł inwestycji: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, Gminy Jabłonna i Miasta Legionowo w powiecie Legionowskim.”

Całkowita wartość:

42 846,79 zł

Kwota dofinansowania: 21 423,39 zł
Realizacja w ramach:

dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Daty: Rozpoczęcia: kwiecień 2016
Zakończenia: grudzień 2016
Opis: Przedmiotem dofinansowania jest sporządzenie Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Bolesławowo, Borowa Góra, Dębe, Dębinki, Dosin, Gąsiorowo, Guty, Izbica, Jachranka, Jadwisin, Kania Nowa, Kania Polska, Karolino, Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Łacha, Marynino, Nowa Wieś, Skubianka, Stanisławowo, Stasi Las, Szadki, Święcienica, Wierzbica, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe – gmina Serock 678,18 ha; miasto Serock 89,00 ha; Boża Wola, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Jabłonna, Janówek Drugi, Józefów II, Rajszew, Suchocin, Skierdy, Trzciany – gmina Jabłonna 238,28 ha; miasto Legionowo 96,00 ha. Łączna szacunkowa powierzchnia ok. 1101,46 ha oraz warunkowe wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko. Uproszczone plany urządzenia lasu będą sporządzane dla 40 sołectw. W związku z faktem, iż plany sporządzane zostaną dla 3 gmin, łączna ich ilość przedstawia się następująco:
Miasto Legionowo- 1 plan,
Gmina Jabłonna – 2 plany (dla 10 sołectw),
Miasto i Gmina Serock – 6 planów (dla 29 sołectw).
Razem 9 planów, przy czym każdy z nich zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach.
Informacje dodatkowe: Art. Nowe środki zewnętrzne dla powiatu
http://www.powiat-legionowski.pl/index.php/pl/aktualnosci/7319-nowe-srodki-zewnetrzne-dla-powiatu