12 stycznia 2018
► Przebudowa drogi powiatowej nr 4303W od ronda w miejscowości Białobrzegi do granicy Powiatu Legionowskiego w miejscowości Beniaminów na terenie gminy Nieporęt

Tytuł inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4303W od ronda w miejscowości Białobrzegi do granicy Powiatu Legionowskiego w miejscowości Beniaminów na terenie gminy Nieporęt”
Całkowita wartość: 3 208 038,84 zł
Kwota dofinansowania: 164 512,00 zł
Realizacja w ramach: Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Pozostała wartość inwestycji została pokryta ze środków własnych powiatu
Daty: Rozpoczęcia: kwiecień 2017
Zakończenia: sierpień 2017
Opis: Przebudowa zakłada:

- przebudowę nawierzchni drogi na odcinku 4 440,5 mb,

- wykonanie chodników na odcinku o długości 1 409,5 mb o szerokości zmiennej od 1,5 do 2,0 m,

- przebudowę 4 skrzyżowań z drogami poprzecznymi,

- wykonanie 40 zjazdów z kostki brukowej,

- wykonanie 2 985 mb poboczy utwardzonych klińcem kamiennym,

- wykonanie pionowej i poziomej organizacji ruchu, w tym 4 przejść dla pieszych wyposażonych w azyle,

- wykonanie wyspy dzielącej dwa pasy ruchu na wjazdach do miejscowości.
Informacje dodatkowe: