13 marca 2017
VI Dni Osób Niepełnosprawnych wystartowały

Już po raz szósty zainaugurowano obchody Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego oraz wręczono Ordery „Przyjaciel Niepełnosprawnych”.                             


Uroczystość, która odbyła się 10 marca w legionowskim ratuszu zgromadziła podopiecznych placówek, które na co dzień zajmują się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, reprezentacje szkół, delegacje ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku oraz DPS z powiatu pułtuskiego. Ponadto wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych z wicestarostą Jerzym Zaborowskim i wiceprezydentem Legionowa Piotrem Zadrożnym na czele, organizacji pozarządowych i instytucji, którym bliska jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Krótkim materiałem filmowym podsumowano zeszłoroczną edycję „Dni Osób Niepełnosprawnych” oraz zaprezentowano program tegorocznych obchodów.

 

Wojciech Kowalczyk, chorujący na rdzeniowy zanik mięśni, został jednym z tegorocznych laureatów Orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych"


Dni Osób Niepełnosprawnych, to święto, którego ideą jest prezentacja dorobku artystycznego i sportowego środowiska osób niepełnosprawnych i przybliżenie mieszkańcom powiatu tych ludzi, aby przeciwdziałać ich odrzuceniu i marginalizacji w życiu społecznym. Organizatorzy postawili sobie za cel wspieranie ludzi niepełnosprawnych, stwarzanie im przyjaznych okoliczności i warunków do rozwoju oraz motywowanie do wysiłku i pracy nad sobą.  Podejmowane działania mają przyczyniać się do bliższego poznania, budowania solidnych podstaw do wzajemnego zrozumienia, poczucia wspólnoty prowadzącej do partnerskiego dialogu. W ten dialog włączane są nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także ich rodziny, znajomi oraz cała społeczność lokalna.

Podczas inauguracji, już po raz czwarty, wręczono Ordery „Przyjaciela Niepełnosprawnych”, które przyznawane są osobom wybitnie zasłużonym dla środowiska osób niepełnosprawnych i pracującym na ich rzecz. W tym roku wyróżnieni zostali Andrzej Bochacz, który od wielu lat współpracuje z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie prowadząc dla jego podopiecznych warsztaty witrażu  i Wojciech Kowalczyk za działalność na rzecz osób chorujących na rdzeniowy zanik mięśni. Część artystyczną uroczystości swoim występem uświetnił występ zespołu Pod Czarną Banderą z Ciechanowa.

Kolejna impreza tegorocznego cyklu Dni Osób Niepełnosprawnych - Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, odbędzie się 23 marca. W jej trakcie zostaną rozstrzygnięte konkursy (plastyczny, literacki oraz form scenicznych i medialnych) oraz nastąpi otwarcie wystawy pokonkursowej w Galerii Sztuki Ratusz.

 

{gallery}powiat2/pliki/galeria/2017/inauguracja_DON{/gallery}