Nowe horyzonty aktywnej integracji
5 czerwca 2018
Nowe horyzonty aktywnej integracji

Od połowy marca Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie realizuje kolejny projekt, mający na celu pomoc uczestnikom w powrocie do życia społecznego i zawodowego. Przedsięwzięcie dofinansowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotą prawie 100 tys. złotych. 


Projekt „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” został opracowany, zwiększyć efektywności i skuteczność działań CIS w zakresie włączenia i wzmacniania uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu legionowskiego. Propozycja zgłoszona przez CIS, jako jedyna z terenu Mazowsza, znalazła się wśród szesnastu najlepszych, które MRPiPS zdecydowało się współfinansować.

Dotychczasowe doświadczenia CIS pokazują potrzebę sięgania po nowe narzędzia wsparcia, dlatego w projekcie, poza stałym i sprawdzonym katalogiem działań, zaproponowano wprowadzenie nowych aktywności – terningów interpersonalnych i intrapersonalnych mających na celu pobudzenie rozwoju osobistego oraz kompetencji i umiejętności społecznych. Ta forma wsparcia pomaga uczestnikom uwierzyć, że są w stanie sprostać oczekiwaniom społecznym i standardom wymagającego rynku pracy. - Projekt to jedna z wielu inicjatyw obecnie realizowanych. Osobom, które chcą powrócić na rynek pracy oferujemy szereg działań aktywizujących, w tym wsparcie psychologiczne, prawne, terapeutyczne, coaching, spotkania rodzinne, a nawet pomoc w leczeniu. Aby wzmocnić kompetencje zawodowe uczestników CIS oferujemy doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, praktyki u lokalnych pracodawców, czy też naukę i doskonalenie zawodu w naszych własnych warsztatach zawodowych: opiekuńczym, gastronomicznym, gospodarczym i remontowym - wyjaśnia Dorota Wróbel-Górecka, Dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

W swoich działaniach Centrum Integracji Społecznej konsekwentnie wdraża zasadę współpracy międzystektorwej, dlatego projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy (sektor publiczny), Powiatową Izbą Gospodarczą (sektor biznesowy) oraz Mazowiecką Federacją Rozwoju Ekonomii Społecznej (sektor pozarządowy).
Rekrutacja do uczestnictwa w zajęciach reintegracyjnych w CIS wciąż trwa. Zapraszamy!