Akademia Pozytywnej Zmiany. Rozpędź swój biznes!
9 lipca 2020
Akademia Pozytywnej Zmiany. Rozpędź swój biznes!

Projekt „Akademia pozytywnej zmiany jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Szczegóły: PROJEKTU "AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY"