14 marca 2019

Akcja "Niebieskie serduszko w oknie"

Starosta Legionowski oraz Dyrektor i Nauczyciele Terapeuci Przedszkola Specjalnego w PZSiPS w Legionowie zapraszają do wsparcia akcji „RAZEM dla AUTYZMU”  w ramach Światowego  Dnia AUTYZMU

poprzez:
-  umieszczenie 2 kwietnia 2019 r. niebieskich (błękitnych) dużych serduszek w oknach Placówki: „niebieskie serduszko w oknie”
- założenie niebieskich elementów garderoby (dzieci + pracownicy Placówki)
 
Celem akcji jest szerzenie idei jedności i  akceptacji wobec dzieci i osób z AUTYZMEM.  Liczymy na Państwa zrozumienie i chęć dołączenia do akcji w proponowanych przez nas formach. Niech w tym szczególny dniu powiat legionowski będzie niebieskim miejscem na rzecz dzieci i osób z AUTYMEM!
Działajmy RAZEM dla dobra wszystkich dzieci!