Ankieta Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
20 stycznia 2023
Ankieta Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza do wypełnienia ankiety na temat warunków życia w naszym regionie. Zachęcamy do udziału w badaniu - w ten sposób możemy mieć wkład w przygotowanie lokalnej strategii rozwoju.

Ankieta dotyczy warunków życia na obszarze gmin należących do LGD Zalew Zegrzyński, w tym Państwa gminy/powiatu.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=94bafe0b&&b=fc911d0c2&&c=331b91f0

 

Fot/ www.freepik.com