Będą kolejne przejścia aktywne w powiecie
19 marca 2020
Będą kolejne przejścia aktywne w powiecie

Powiat Legionowski konsekwentnie inwestuje w bezpieczeństwo mieszkańców, między innymi poprzez budowanie aktywnych przejść dla pieszych, których powstało już kilkanaście. W planach jest przebudowa dwóch kolejnych.

Obecnie trwają postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1825W ul. Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa w Legionowie oraz przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1820W ul. Kordeckiego przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Chotomowie. W pierwszym przypadku zakres prac obejmie przebudowę przejścia w zakresie montażu aktywnego przejścia wraz z doświetleniem, a w drugim zaplanowano tzw. wyniesienie przejścia dla pieszych oraz montaż oświetlenia.

Aktywne przejścia dla pieszych reagują na zbliżanie się osoby chcącej przejść na drugą stronę jezdni, ostrzegając o tym fakcie nadjeżdżających kierowców. Gdy pieszy zbliża się do przeprawy, nad fluorescencyjnym znakiem drogowym informującym o przejściu automatycznie uaktywnia się pulsujące, pomarańczowe światło, które generuje sygnał ostrzegawczy dla kierowców tak długo, jak długo pieszy znajduje się pasach. Ponadto przejścia aktywne wyposażane są w zapalające się czasowo lampy LED, wbudowane wzdłuż nich w jezdnię. Niektóre obiekty są dodatkowo doświetlone umieszczonymi bezpośrednio nad nimi latarniami. Pasy mają kolor biały na czerwonym tle.

Inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na powiatowych drogach realizowane są od wielu lat. Wraz ze zmianą dostępnych technologii stosowane są coraz to nowocześniejsze rozwiązania. W 2018 roku powiat zbudował 8 przejść aktywnych, znajdujących w pobliżu szkół oraz obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu, a cztery kolejne zostały przebudowane w technologii grubowarstwowej z białymi pasami na czerwonym tle. W zeszłym roku zrealizowano przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1825W ul. Krakowska przy skrzyżowaniu z ul. Gnieźnieńską w Legionowie. Istniejące przejście zmodernizowano w taki sposób, że powstało tam aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowymi elementami poprawiającymi bezpieczeństwo. Przebudowano także przejście dla pieszych na drodze powiatowej nr 1820W ul. Warszawska w Olszewnicy Starej przy Szkole Podstawowej im. B. Sokoła w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej.

Przejście na ul. Kordeckiego przy skrzyżowaniu z ul. Lipową w Chotomowie zostanie przebudowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych