Ograniczenia w rejestracji pojazdów
19 marca 2020
Ograniczenia w rejestracji pojazdów

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemicznym uprzejmie informujemy, że od 20 marca 2020 r. do odwołania Wydział Obsługi i Komunikacji  nie będzie rejestrował pojazdów zakupionych i uprzednio zarejestrowanych w Polsce.

Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym w przypadku zakupu lub sprzedaży pojazdu zarejestrowanego już w Polsce nakładają na właściciela pojazdu obowiązek ZGŁOSZENIA nabycia lub zbycia pojazdu w terminie 30 dni od daty jego zakupu/sprzedaży. Przepisy nie nakładają obowiązku rejestracji takiego pojazdu w określonym terminie.

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie:

  1. za pośrednictwem e-PUAP - zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/rejestracja-pojazdu/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu-2/)
  2. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca (https://www.esp.pwpw.pl/) 

Do wniosku należy załączyć dokument sprzedaży lub kupna pojazdu.

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego dla osób, które nie mogą skorzystać ze wskazanych powyżej sposobów dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną, udostępniamy następującą możliwość:

  1. należy pobrać formularz zgłoszenia ze strony internetowej Powiatu Legionowskiego (wniosek do pobrania)
  2. wypełnić pobrany wniosek (w przypadku zgłoszenia nabycia pojazdu prosimy o poprawienie nagłówka wniosku poprzez przekreślenie w nagłówku słowa „zbycia” i wpisanie powyżej „nabycia”)
  3. skan wniosku oraz skan umowy kupna-sprzedaży/faktury przesłać na adres e-mail: kancelaria@powiat-legionowski.pl

W wydziale będą przyjmowane wyłącznie osoby, które mają obowiązek zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Ponadto będą przyjmowane osoby, które sprowadziły pojazd z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim UE, ponieważ pojazd jest dopuszczony do ruchu na okres do 30 dni od dnia jego sprowadzenia zgodnie z art. 71 ust. 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Jednocześnie informujemy, iż sprawy dotyczące praw jazdy oraz odbiór stałych dowodów rejestracyjnych będzie realizowany w miarę możliwości na bieżąco.