Chodnik z gwarancją
8 lipca 2019
Chodnik z gwarancją

Na początku lipca w ciągu drogi powiatowej nr 1822W przy ul. Wspólnej w Komornicy (gm. Wieliszew) przeprowadzono naprawę gwarancyjną chodnika.

Powiat zakończył budowę blisko 240-metrowego odcinka chodnika w kwietniu 2017 r. Zrealizowana inwestycja została objęta gwarancją. Podczas przeglądu technicznego okazało się, że zakupiona przez wykonawcę kostka była wadliwa i w wyniku użytkowania pojawiły się w niej liczne ubytki. Zgodnie z obowiązującą umową wykonawca zobowiązany został do wymiany kostki.