Rozumiejąc świat – podsumowanie projektu w szkole specjalnej
18 czerwca 2019
Rozumiejąc świat – podsumowanie projektu w szkole specjalnej

Podsumowanie projektu "Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie" odbyło się 17 czerwca w budynku szkoły.

Pośród zaproszonych gości znaleźli się członkowie zarządu Powiatu, przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, powiatowych i gminnych instytucji edukacyjnych, jednostek organizacyjnych Powiatu i Miasta Legionowo; nauczyciele oraz uczniowie, a także osoby odpowiedzialne za koordynację i realizację projektu.

Na wstępie dyrektor PZSiPS w Legionowie Ewa Lewicka przywitała zgromadzonych, a wszyscy zaangażowani w realizację projektu otrzymali podziękowania oraz pamiątkowe dyplomy. Następie zaprezentowano film o placówce pt. „Droga do samodzielności”. Kolejnym punktem programu był pokaz umiejętności, które uczniowie nabyli uczestnicząc we wspomagających zajęciach dodatkowych, rozwijających ich zainteresowania. Zebrani podziwiali m.in. pokazy taneczne, prezentację doświadczeń chemicznych czy krótką lekcję języka angielskiego.

Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, rozpoczął się w sierpniu 2017, a jego realizacja dobiegnie końca 31 lipca br. Obejmował wszystkie szczeble edukacji od przedszkola aż po szkołę przysposabiającą do pracy.

Podczas realizacji projektu, 150 uczniów PZSiPS w Legionowie w wieku od 7 do 24 lat, skorzystało z możliwości rozwijania kompetencji kluczowych oraz cyfrowych. Wszystkie zajęcia dostosowane były do oczekiwań i możliwości uczniów, pozwalały rozwijać ich talenty oraz uczyły motywacji do podejmowania wyzwań. Ponadto 43 nauczycieli z placówki skorzystało z możliwości uczestnictwa w studiach podyplomowych, szkoleniach lub superwizjach.

Wartość całego projektu to blisko 620 tys. zł z czego dofinansowanie wyniosło ponad 588 tys. zł. Uroczyste podsumowanie było okazją do przybliżenia założeń i celów projektu oraz zaprezentowania jego efektów.