CIS dla długotrwale bezrobotnych
2 kwietnia 2019
CIS dla długotrwale bezrobotnych

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej zaprasza osoby bezrobotne potrzebujące wsparcia.

CIS zajmuje się reintegracją społeczną i zawodową mieszkańców powiatu legionowskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, poprzez przywrócenie ich do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Z pomocy mogą skorzystać :

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby uzależnione od alkoholu,
  • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających
  • osoby chore psychicznie,
  • osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem                 
  • osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji można otrzymać w biurze CIS przy ul. Warszawskiej 74 w Legionowie oraz pod nr  tel. 22 732 15 58, e-mail:  biuro@cis.legionowski.pl