Droga przez Zalesie Borowe otwarta
7 grudnia 2022
Droga przez Zalesie Borowe otwarta

Trwające od lipca prace modernizacyjne w ciągu drogi powiatowej nr 1821W zakończono już w październiku. Oficjalne otwarcie inwestycji, z udziałem wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, przedstawicieli władz Powiatu Legionowskiego, samorządowców oraz mieszkańców, nastąpiło 7 grudnia.

Na blisko trzykilometrowym odcinku drogi nr 1821W – od drogi wojewódzkiej nr 622 w stronę Powielina (przez Zalesie Borowe) w gminie Serock powstały nowa, poszerzona i wzmocniona nawierzchnia, pobocza, zjazdy do posesji, chodnik do przystanku oraz peron autobusowy. W ramach inwestycji zbudowano również odwodnienie i odnowiono oznakowanie. - Droga nr 1821W to ważny ciąg komunikacyjny, łączący powiaty legionowski i pułtuski. Dzięki pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mogliśmy go przebudować i zmodernizować, tym samym poprawiając bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych – mówi starosta legionowski Sylwester Sokolnicki.

Całkowita wartość zadania to 5 281 818,17 zł. Powiat uzyskał dofinansowanie dla tej inwestycji z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych zadania, czyli w wysokości 3 657 348,89 zł.

Tego dnia uroczyście oddano do użytku także inwestycję Gminy Wieliszew, polegającą na budowie na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Polnej ronda o średnicy 19 m, przejścia dla pieszych z azylami, dwóch przejazdów rowerowych oraz nowej zatoki autobusowej w ul. Kościelnej, w kierunku drogi wojewódzkiej nr 631. Rozbudowana na odcinku 460 m została również ul. Polna. Całkowita wartość zadania to 5 374 444,35 zł, w tym dofinansowanie z Powiatu Legionowskiego w kwocie 1 000 000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3,111 354,44 mln zł.