Markowa osobowość
7 grudnia 2022
Markowa osobowość

Dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej Dorota Wróbel-Górecka otrzymała wyróżnienie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2022 w kategorii Osobowość, przyznawane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wyróżnienie dedykowane jest osobom, które w znaczący sposób przyczyniają się do promocji i budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości społecznej i walki z wykluczeniem społecznym oraz pracują na rzecz upowszechniania i rozwoju działalności z zakresu ekonomii społecznej.

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej od kilku lat jest nieodłącznym elementem krajobrazu powiatu legionowskiego, propagując ideę spójności i solidarności społecznej oraz walcząc z wykluczeniem zawodowym i o powrót na rynek pracy osób bezrobotnych. Oferuje zatrudnienie, szkolenia i wszelką pomoc, przywraca swoich uczestników w nurt życia społecznego dzięki innowacyjnym projektom i pomysłowym rozwiązaniom.