Droga w Karolinie gotowa
27 listopada 2020
Droga w Karolinie gotowa

Powiat zakończył prace przy przebudowie dwukilometrowego odcinka drogi 1807W w Karolinie (gmina Serock). Odbiór inwestycji nastąpił 24 listopada.

Prace prowadzone były od skrzyżowania z drogą krajową nr 62 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805W (ul. Nasielska) i obejmowały wymianę nawierzchni, utwardzenie pobocza, wybudowanie jednostronnego chodnika i zjazdów na posesje. Wydzielono również przystanek autobusowy. Droga zyskała nowe odwodnienie. Przebudowa była kontynuacją ubiegłorocznego zadania, w ramach którego wyremontowano 1,4 km jezdni od drogi krajowej nr 62 do ul. Promyka. Tegoroczna inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadania to 3 589 730,34 zł, z czego dofinasowanie wyniosło 2 456 233,87 zł.