Kolej na ankietę
26 listopada 2020
Kolej na ankietę

Na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przedsiębiorstwo Databout opracowuje dokumentację przedprojektową dla przedsięwzięcia inwestycyjnego „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” w ramach prac przygotowawczych dla inwestycji towarzyszących powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Właśnie rozpoczął się proces pogłębionych konsultacji społecznych, dotyczących oceny poszczególnych wariantów inwestycyjnych przebudowy i modernizacji połączeń kolejowych, przebiegających między innymi przez teren powiatu legionowskiego.

Celem projektu jest określenie optymalnego wariantu inwestycyjnego, pozwalającego na dostosowanie układów torowych do potrzeb podróżnych oraz zwiększenie przepustowości infrastruktury kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk z  dostosowaniem pozostałych elementów infrastruktury, które pozwolą na separację ruchu pasażerskiego i towarowego w obszarze oddziaływania linii kolejowych objętych zakresem Projektu.

Na odcinku przechodzącym przez teren naszego powiatu projekt zakłada budowę linii kolejowej nr 20 poprzez wyłączenie jej z linii kolejowej nr 9 oraz przebudowę linii kolejowej nr 10 Legionowo – Tłuszcz, gdzie planowana jest dobudowa drugiego toru dla zapewnienia większej przepustowości linii.

W ramach budowy linii kolejowej nr 20 w projekcie zaproponowano 3 warianty, których orientacyjny przebieg w powiecie legionowskim wygląda następująco:

Wariant 1 – trasa - Warszawa Praga –Legionowo –Skrzeszew – Wólka Kikolska – Cegielnia Psucka – Nasielsk
Projekt zakłada częściową rozbudowę linii kolejowej nr 9 oraz wyłączenie linii kolejowej nr 20 na wysokości osiedla Kozłówka w Legionowie,  gdzie rozpoczynałby się tunel o długości około 2 km, prowadzący pod III Parcelą, z wylotem w lasach przy Al. Róż i dalej w kierunku Skrzeszewa po śladzie starego torowiska. Na Narwi miałby powstać nowy most pomiędzy Sikorami a Topoliną. Projekt przewiduje także budowę łącznicy nowej linii z linią kolejową nr 10 na wysokości Michałowa-Regionowa.
 
Wariant 2 -  trasa - Warszawa Praga – Legionowo przy Centrum Szkolenia Policji – Skrzeszew – Wólka Kikolska – Cegielnia Psucka – Nasielsk
Projekt zakłada rozbudowę istniejącej linii kolejowej nr 9 oraz wyłączenie linii nr 20 przed osiedlem Bukowiec w Legionowie, następnie jej przebieg przez Grudzie, tunel pod DK 61 i pod Centrum Szkolenia Policji oraz miejscowość Łajski, mniej więcej równolegle do ul. Kolejowej do Skrzeszewa.

Wariant 3 – trasa - Warszawa Praga - Jabłonna - Czarnowo - Miękoszynek – Nasielsk
Założenia tego wariantu całkowicie odbiegają od poprzednich dwóch. Linia kolejowa nr 20 wyłącza się z linii nr 9 już na wysokości stacji Warszawa-Płudy, następnie trasa prowadzi niezabudowanymi terenami w gminie Jabłonna w sąsiedztwie prawego brzegu Wisły i dalej do mostu na Narwi w okolicach miejscowości Góra.

Mechanizm konsultacji społecznych pozwoli mieszkańcom poszczególnych gmin przedstawić opinie w odniesieniu do konkretnych wariantów oraz skonfrontować potrzeby mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej w powiecie.
Z uwagi na panującą pandemię SARS-CoV-2 niemożliwym jest obecnie przeprowadzenie bezpośrednich spotkań ze społecznością lokalną. W związku z tym konsultacje społeczne realizowane będą w formie zebrania opinii mieszkańców gmin przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety konsultacyjnej, po zapoznaniu się z materiałami informacyjnymi oraz szczegółowymi mapkami przebiegu poszczególnych wariantów, które znajdziecie Państwo na witrynie internetowej wykonawcy dokumentacji https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/
Ankiety należy odesłać na adres ankieta@databout.pl do dnia 18 grudnia 2020 włącznie.

Pamiętajmy, iż wszelkie zgłoszone przez Państwa uwagi mogą odegrać kluczową rolę w docelowym kształtowaniu przebiegu nowo projektowanych korytarzy kolejowych.