Dzień Praw Dziecka w liceum im. Lema
26 listopada 2021
Dzień Praw Dziecka w liceum im. Lema
Uczniowie z LO im. Stanisława Lema świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF.
20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.
 
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne działania, których celem jest okazaniem wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.
W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyła się również nasza szkoła. Dzień Praw Dziecka świętowaliśmy 19 listopada 2021. Tego dnia uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Każda klasa przygotowała własne plakaty i gazetki dotyczące praw dziecka. Na godzinach wychowawczych odbyły się zajęcia poświęcone analizie Konwencji.
W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość prawa pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.
Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, by prawa dzieci były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka.