Elektroniczna rekrutacja do szkół 2022/2023
9 maja 2022
Elektroniczna rekrutacja do szkół 2022/2023

16 maja startuje rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/23. Tak jak w latach ubiegłych będzie prowadzona elektronicznie.

Od 29 kwietnia br. kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół w elektronicznym systemie rekrutacji, a od 16 maja br. będą mogli założyć konto w systemie i wypełnić wniosek. Szkoły ponadpodstawowe powiatu legionowskiego, powiatów okołowarszawskich i miasta stołecznego Warszawa biorą udział we wspólnej rekrutacji, korzystając z tej samej bazy szkół. Kandydaci mogą aplikować do dowolnej liczby szkół, z tym że powinni określić swoje preferencje i ustawić szkoły w odpowiedniej kolejności. Dokumenty uczeń składa tylko w szkole pierwszego wyboru.

W procesie rekrutacji punktacja w każdej szkole jest taka sama, a o przyjęciu decyduje suma punktów. Proces rekrutacji zasadniczej  potrwa do 28 lipca br., a rekrutacji uzupełniającej do 19 sierpnia br.

Z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski można zapoznać się nie tylko w systemie elektronicznym, ale także bezpośrednio na stronach internetowych placówek:

• Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – www.lokonopnicka.pl

• Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – www.lostanislawow.legionowski.pl

• Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – www.pzsplegionowo.edupage.org

• Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – www.pzspserock.pl

oraz zbiorczo tutaj

Adres strony naboru dla kandydata: warszawa.edu.com.pl