Finanse Powiatu na piątkę
4 czerwca 2019
Finanse Powiatu na piątkę

Powiat Legionowski awansował z 13. na 5. miejsce w drugiej edycji Rankingu Finansów Samorządu Terytorialnego w Polsce, którego rezultaty zaprezentowano podczas V Europejskiego Kongresu Samorządowego w Krakowie. W zestawieniu uwzględniono 314 powiatów.

Ranking został opracowany przez ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kondycję finansową jednostek, ich gospodarność oraz sposób zarządzania i dysponowania finansami oceniano biorąc pod uwagę wskaźniki ekonomiczne za 2018 rok, a konkretnie udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem, relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szczegóły: Ranking Finansów Samorządu Terytorialnego w Polsce