Finanse Powiatu na piątkę
11 maja 2022
Finanse Powiatu na piątkę

Powiat Legionowski znalazł się wysoko w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, zajmując 16. miejsce w Polsce i 5. na Mazowszu.

Wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce zaprezentowano podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów. Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku została wykonana z podziałem na następujące kategorie: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Na 314 powiatów Powiat Legionowski zajął wysokie 16. miejsce, awansując z 21. miejsca. Wśród powiatów z terenu Mazowsza Powiat Legionowski zajmuje 5. miejsce.

W rankingu wzięto pod uwagę następujące wskaźniki: udział dochodów własnych w dochodach ogółem; relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem; udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem; obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń; relacja zobowiązań do dochodów ogółem; udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.