Fundusz Inwestycji Lokalnych także dla nas
9 grudnia 2020
Fundusz Inwestycji Lokalnych także dla nas

1 151 147 579,86 zł otrzymają samorządy z terenu województwa mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na liście zadań, które otrzymają dofinansowanie z tych środków znalazła się wnioskowana przez Powiat inwestycja dotycząca rozbudowy drogi powiatowej nr 1801W w gminie Serock - od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi wojewódzkiej nr 622. Zadanie obejmuje rozbudowę nawierzchni drogi do parametrów drogi klasy Z i kategorii ruchu KR2, budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2 m na długości 2532 m w terenie zabudowanym, chłonnego pobocza, zjazdów i zatok autobusowych oraz wymianę i korektę oznakowania pionowego i poziomego. Przewiduje się również przebudowę oświetlenia drogowego. Realizację zadania przewiduje się na 2022 rok.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, w tym budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół. Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Więcej:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/fundusz-inwestycji-lokalnych-ponad-11-mld-zl-wsparcia-dla-mazowieckich-samorzadow