Informacja dla Klientów Wydziału Obsługi i Komunikacji
12 sierpnia 2020
Informacja dla Klientów Wydziału Obsługi i Komunikacji

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 wejście do budynku urzędu dla mieszkańców załatwiających sprawy z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy znajduje się od strony ul. Fabrycznej. Oczekujący na obsługę na zewnątrz budynku proszeni są o wybranie jednej z kolejek w zależności od rodzaju załatwianej sprawy, zgodnie z oznakowaniem zamieszczonym na tabliczkach informacyjnych. Wejście na salę obsługi odbywa się po zaproszeniu przez pracownika urzędu. Osoby umówione na wizytę pracownik zaprasza o ustalonej godzinie. Na czas trwania obostrzeń związanych z pandemią elektroniczny system zarządzania kolejką został wstrzymany.