Informacja dla przedsiębiorców z terenu powiatu legionowskiego
23 marca 2023
Informacja dla przedsiębiorców z terenu powiatu legionowskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie informuje, że od dnia 27.03.2023 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu legionowskiego.
Maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować na każde refundowane stanowisko pracy nie może przekraczać 600% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2022 r. (tj. kwoty w wys. 40 400 zł).


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie przy ul.
gen. Wł. Sikorskiego 11, w godzinach 08:30 – 14:30 lub pod numerem tel. (22) 764 03 12

https://legionowo.praca.gov.pl/-/20537996-nabor-wnioskow-w-sprawie-refundacji-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy