Inwestujemy w bezpieczeństwo i komfort
18 października 2018
Inwestujemy w bezpieczeństwo i komfort

W ciągu ostatnich czterech lat Powiat Legionowski zrealizował inwestycje na łączną kwotę ponad 37 mln zł. Te najbardziej znaczące dotyczyły przebudowy dróg, modernizacji palcówek edukacyjnych i przychodni oraz poprawy jakości usług świadczonych na rzecz obsługi mieszkańców. Jest się czym chwalić.

Drogi

Remonty, przebudowy oraz budowa dróg i ciągów pieszo-rowerowych wraz z ich utrzymaniem to zadania, z których Powiat skutecznie się wywiązuje.

 - Budowa ul. Nowobarskiej w Legionowie i ronda na skrzyżowaniu ul. Nowobarskiej i Jagiellońskiej. Inwestycja za ponad milion złotych zrealizowana wspólnie z gminą Legionowo.

 - Przebudowa drogi od ronda w Białobrzegach do Beniaminowa (gm. Nieporęt). Droga została poszerzona. Przebudowane zostały skrzyżowania, wykonano odwodnienie, chodniki i zjazdy do posesji. Wzdłuż jezdni, w jej środkowej części, wybudowano podwyższenie z kostki oddzielające oba pasy. Przejścia dla pieszych otoczono wysepkami. Wyremontowano nawierzchnię pętli autobusowej w Białobrzegach. Koszt inwestycji, w całości finansowanej przez Powiat Legionowski, to 3.171.138,84 zł.

- Długo wyczekiwane przez mieszkańców rondo powstało u zbiegu ulic Al. Róż i Al. Legionów. Nowe rozwiązanie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu w tej okolicy. Kosztami przedsięwzięcia, które wyniosły blisko 830 tys. zł, podzielili się po połowie Powiat Legionow­ski i gmina Legionowo.

- Przebudowa 1,3 km odcinka drogi łączącego Wolę Kiełpińską, Dosin i Skubiankę (gm. Serock) to wspólna inwestycja Powiatu i gminy Serock, która kosztowała blisko pół miliona złotych. Była kontynuacją wykonanego wcześniej remontu jezdni i pobocza w Woli Kiełpińskiej na odcinku od drogi krajowej nr 62 do cmentarza.

- Budowa chodnika w Bożej Woli o długości 1500 m łączącego gminy Jabłonna i Wieliszew Obie gminy partycypowały w kosztach budowy, które zamknęły się w kwocie 909.500,00 zł.

- Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej w Komornicy (gm. Wieliszew) o długości 250 m. To kolejna wspólna inwestycja Powiatu i gminy Wieliszew. Jej koszt to 159.700,00 zł.

- Przebudowa mostu na Kanale Bródnowskim w Łajskach (gm. Wieliszew). Koszt inwestycji to 1.2 mln zł.

- Jedną z ostatnich inwestycji Powiatu jest budowa ośmiu aktywnych przejść dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach na terenie powiatu. Dodatkowo cztery przejścia, zlokalizowane w Wieliszewie, Łajskach, Olszewnicy Starej i Legionowie (pomiędzy DPS „Kombatant” i SP nr 2) zostały wyposażone w biało-czerwoną nakładkę poprawiającą bezpieczeństwo. Koszt inwestycji, w całości zrealizowanej z budżetu Powiatu Legionowskiego, to ponad 865 tys. zł.

Powiat przebudował ulicę Szkolną w Wólce Radzymińskiej (gm. Nieporęt)

Oświata

Szkoły prowadzone przez Powiat są na bieżąco modernizowane, doposażane i unowocześniane.

- W Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie za ponad 974 tys. zł. wykonano termomodernizację budynku wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej. Szkoła zyskała także wielofunkcyjne, oświetlone i ogrodzone boisko sportowe. W kosztach jego budowy, które wyniosły prawie milion złotych, partycypowała gmina Legionowo (265 tys. zł).

- Przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe. Koszt to ponad 650 tys. zł, podzielony pomiędzy Powiat i gminę Legionowo. W szkole wybudowano także windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Za realizację tej inwestycji Powiat Legionowski zapłacił 343 tys. zł. Za blisko 850 tys. zł wymieniono ponadto dach hali sportowej.

- W Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku powstała nowoczesna pracownia gastronomiczna z kompleksowo wyposażonymi stanowiskami do pracy. Zmodernizowano także szatnię. Na ten cel Powiat przeznaczył blisko 450 tys. zł. Z kolei wiosną br. zakończyła się budowa boiska IV generacji do gry w piłkę nożną, której koszt to 660 tys. zł. 

Boisko sportowe przy PZSP w Serocku

- Ogromnym przedsięwzięciem, które podzielono na trzy etapy jest rozbudowa i  modernizacja Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Pierwszy etap obejmował rozbudowę istniejącego budynku szkoły o łącznik korytarzowy o powierzchni 600 m². Wykonano termomodernizację całego budynku wraz z salą gimnastyczną. Powstały nowe miejsca parkingowe oraz plac zabaw. Wartość prac zrealizowanych w tym etapie to ponad 5 mln zł. Dodatkowo za kwotę 67 tys. zł przeprowadzono remont sali gimnastycznej i szatni. Powiat Legionowski jest w trakcie realizacji drugiego etapu prac w PZSiPS. Do istniejącego budynku szkoły dobudowane zostanie dwupiętrowe skrzydło. Znajdą się w nim Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego wejdą przedszkole, szkoła, ośrodek wczesnego wspierania rozwoju dzieci oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Dzięki temu w jednym miejscu znajdą się podmioty niezbędne do zapewnienia skutecznej diagnostyki, terapii i kształcenia. Na realizację zadania przeznaczono prawie 5.6 mln zł.

Powiat Legionowski jest właśnie w tracie realizacji inwestycji związanej z budową Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zdrowie

Dla wygody i komfortu pacjentów przeprowadzono remont hallu w NZOZ „Legionowo”. Inwestycja kosztowała ponad 1.2 mln zł. Po remoncie powstała otwarta rejestracja  z infolinią telefoniczną. Wydzielono także osobną rejestrację dla dzieci zdrowych z gabinetami lekarskimi i szczepień oraz salą do rehabilitacji. Placówka zyskała nowe instalacje: centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną oraz windę.

Obsługa mieszkańców

Na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie powstało nowoczesne Biuro Obsługi Mieszkańca. Częścią BOM-u jest również wyremontowany rok wcześniej Wydział Komunikacji. Od stycznia br. Biuro Obsługi Mieszkańca czynne jest także w soboty.