Inwestycje, które szybko się zwróciły
3 września 2019
Inwestycje, które szybko się zwróciły

Powiat Legionowski otrzyma ponad 2,3 miliona złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski, dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Sobieskiego w Legionowie z drogą krajową nr 61 oraz przebudowy drogi powiatowej w Karolinie, znalazły się wysoko na podstawowej liście rankingowej tego rządowego programu.

Pod koniec sierpnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania, które zostały złożone w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w edycji 2019. Powiat Legionowski złożył dwa wnioski, dotyczące inwestycji zrealizowanych w tym roku, które zajęły wysokie miejsca na podstawowej liście rankingowej. Na te zadania Powiat przeznaczył niespełna 3,1 mln złotych. Środki zewnętrzne pokryją aż 74% ich wartości.

Pierwsza z inwestycji to przebudowa drogi powiatowej nr 1807W w miejscowości Karolino (gmina Serock). W ramach tej inwestycji wyremontowano blisko 1,3-kilometrowy odcinek od ul. Promyka do drogi krajowej nr 62. Droga zyskała nową, wzmocnioną nawierzchnię, odwodnienia oraz prawostronny chodnik dla pieszych. Przebudowano również zjazdy na posesje. Wartość zadania zamknęła się w kwocie ponad 2.730.000,00 zł, a kwota dofinansowania to 2 194 234,00 zł.

Drugą inwestycją jest przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 61 – ul. Warszawskiej z drogą powiatową nr 1825W – ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie w zakresie wydłużenia istniejącego do lewoskrętu w ulicy Sobieskiego. W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę skrzyżowania na długości 94 m, sfrezowano nawierzchnię i położono nową warstwę ścieralną. Skrócona została wyspa oddzielająca pasy, co pozwoliło na wydłużenie lewoskrętu o 15 m. Wyznaczono przejście dla pieszych z azylem w rejonie skrzyżowania z ul. C.K. Norwida. Realizacja tego zadania kosztowała blisko 349 000,00 zł., a dofinasowanie wyniesie 123 271,00  zł.