Kolej do Zegrza coraz bliżej
30 sierpnia 2022
Kolej do Zegrza coraz bliżej

Trwają prace związane z rewitalizacją linii kolejowej nr 28 z Wieliszewa do Zegrza Południowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na bieżąco informują o postępach prac, które są już bardzo zaawansowane.

Prace na budowie idą pełną parą. – Obecnie wykonawca na odcinku szlakowym od stacji Wieliszew do km ok. 1,0 prowadzi prace w zakresie zabudowy nawierzchni toru, tj. układanie warstw podsypki, podkładów kolejowych i szyn oraz wykonanie odwodnienia. Zakończyły się prace związane z budową nowych przepustów na ciekach wodnych w km 1,094 i 2,490. W zakresie przejazdu kolejowo-drogowego przebudowana została nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 631, w chwili obecnej prowadzone są prace ziemne po północno-zachodniej stronie drogi wojewódzkiej, polegające na poszerzeniu nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy. Z prac w obszarze przejazdu pozostają jeszcze do zabudowy urządzenia przejazdowe kat. B – napędy, rogatki, sygnalizatory oraz urządzenia sterujące. W obszarze stacji Zegrze Południowe zakończyły się prace związane z wykonaniem korpusów obu peronów. W zakresie prac torowych na stacji Zegrze Południowe przygotowywane jest podłoże przed ułożeniem nawierzchni torowej, a także prowadzone są prace instalacyjne sieci SRK i teletechnicznych. Do końca sierpnia br. przewiduje się ukończenie robót torowych od stacji Wieliszew do km ok. 1,0 linii kolejowej nr 28 oraz w rejonie stacji Zegrze Południowe. W kolejnych miesiącach będą kontynuowane roboty. Jednak z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych ich zakończenie może nie nastąpić do końca 2022 r. – informują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rewitalizacja obejmie blisko czterokilometrowy odcinek linii kolejowej między Wieliszewem a Zegrzem Południowym. To połączenie będą obsługiwały pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej. Na trasie mają jeździć składy o długości dochodzącej do 180 metrów, a ich maksymalna prędkość wyniesie 80 kilometrów na godzinę. Zgodnie z założeniami w ciągu doby do Zegrza i z powrotem ma jeździć 30 pociągów. Co pół godziny w szczycie i co godzinę poza nim.

Zakres prac obejmie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z zakresu układu torowego, przejazdów kolejowo-drogowych, systemu sterowania ruchem kolejowym, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, sieci i urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej, sieci i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, obiektów kubaturowych, obiektów do obsługi podróżnych oraz likwidacji kolizji. Stacja końcowa w Zegrzu Południowym będzie przebudowana. Podróżni wsiądą do pociągów z dwóch komfortowych peronów wyposażonych w ławki, wiaty i funkcjonalne oświetlenie. Dobrą orientację zapewnią tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Będą udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Linie naprowadzające ułatwią dojście osobom niewidomym i słabowidzącym.

W działania na rzecz przywrócenia połączeń kolejowych dla mieszkańców naszego powiatu na odcinku pomiędzy Wieliszewem a Zegrzem zaangażowały się lokalne samorządy. Powiat Legionowski wspiera tę inwestycję i koordynuje współpracę z inwestorem - PKP PLK S.A. W toku ustaleń wójtowi Gminy Wieliszew Pawłowi Kownackiemu oraz władzom Powiatu udało się wynegocjować zlokalizowanie na trasie pociągu jeszcze jednego przystanku w Wieliszewie, w sąsiedztwie skrzyżowania linii kolejowej i DW nr 631 – Wieliszew Centrum.

Modernizację linii kolejowej do Zegrza Południowego w formule „projektuj i buduj” realizuje za blisko 42 mln złotych brutto konsorcjum firm Gór-Tor Maciej Górniak ze Stupska (lider) i Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej Kopacki z Rakoniewic (partner). 

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze” jest dofinansowany ze środków z udziałem Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.