Kolej Warszawa Wschodnia-Nasielsk: konsultacje społeczne
7 czerwca 2021
Kolej Warszawa Wschodnia-Nasielsk: konsultacje społeczne

W dniach 7 czerwca-7 lipca ponownie uruchomiony zostaje proces konsultacji społecznych dotyczący wyboru optymalnego przebiegu korytarza projektowanej linii kolejowej w ramach zadania „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia –Nasielsk (Kątne/Świercze)”.
 
W ramach procesu konsultacji zapraszamy Państwa również na spotkania, które odbędą się w trybie on-line na platformie MS Teams. Planowany harmonogram spotkań konsultacyjnych przedstawia się następująco:
•        gminy Nasielsk, Świercze, Pomiechówek – 14 czerwca 2021 r., godz. 18:00
•        gminy Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Wieliszew – 15 czerwca 2021 r., godz. 18:00
•        Warszawa Białołęka oraz gmina Jabłonna – 16 czerwca 2021 r., godz. 18:00
•        gminy Nieporęt, Radzymin. Klembów, Tłuszcz – 17 czerwca 2021 r., godz. 18:00
 
Szczegółowe informacje oraz linki do spotkań zamieszczone zostały na dedykowanej stronie internetowej: https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/ 

Korytarz 1
Pierwsza propozycja to szlak kolejowy równoległy do istniejącej linii kolejowej do Legionowa, przechodzący następnie tunelem pod centrum Legionowa i odchodzący w kierunku wschodnim od linii kolejowej nr 9 biegnący przez m. in. Skrzeszew, Wólkę Kikolską i Cegielnię Psucką. Wariant ten ingeruje w tereny cenne przyrodniczo na obszarze Skrzeszewa.

Korytarz 2
Druga propozycja to linia kolejowa wychodząca z istniejącej linii kolejowej nr 9 za przystankiem Warszawa Choszczówka, biegnąca następnie przez Legionowo przy Centrum Szkolenia Policji (CSP), Skrzeszew, Wólkę Kikolską i Cegielnię Psucką łączący się następnie z linią kolejową nr 9 na wysokości posterunku odgałęźnego Kątne. Ten wariant również ingeruje w tereny cenne przyrodniczo na obszarze Skrzeszewa.

Korytarz 3
Trzecia propozycja to linia kolejowa wychodząca z istniejącej linii kolejowej nr 9 na wysokości przystanku Warszawa Płudy, następnie biegnąca w kierunku Dąbrówki Szlacheckiej po obszarach w większości niezabudowanych przez m. in. Jabłonnę, Krubin, Czarnowo, Miękoszynek oraz Studzianki. Wariant ten znacząco ingeruje w obszary zalesione i koliduje z zespołem pałacowo-parkowym w Jabłonnie.

Korytarz 4
Czwarta propozycja to linia kolejowa przebiegająca od stacji Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 9, następnie przy wejściu do Legionowa odgałęziająca się w kierunku wschodnim i przechodząca tunelem pod CSP. Potem szlak trasowany jest w poziomie terenu w kierunku północnym przez Kikoły oraz Psucin i przechodzi po zachodniej stronie stacji Nasielsk. Szlak ten łączy się z linią kolejową nr 9 w okolicy przystanku Kątne. Wariant ten omija przede wszystkim tereny cenne przyrodniczo w Topolinie, jak również tereny zurbanizowane w Skrzeszewie.

Korytarz 5
Piąta propozycja to szlak kolejowy przebiegający od stacji Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 9. Następnie przy wejściu do Legionowa odgałęzia się w kierunku wschodnim, gdzie następuje przejście tunelem pod CSP. Potem szlak trasowany jest w poziomie terenu w kierunku północnym przez Kikoły oraz Psucin, przy czym za Kałuszynem odgałęzia się w kierunku zachodnim i włącza się w linię kolejową nr 9 w Studziankach Nowych. Wariant ten omija przede wszystkim tereny cenne przyrodniczo w Topolinie, jak również tereny zurbanizowane w Skrzeszewie.

Korytarz 6
Szósta propozycja to szlak kolejowy przebiegający od stacji Warszawa Praga wzdłuż śladu linii kolejowej nr 9, biegnący następnie przez Legionowo w kierunku Chotomowa, gdzie wyłącza się tworząc nową linię kolejową o przebiegu zbliżonym do korytarza 3, tj. po zachodniej stronie Krubina, Miękoszynka, włączając się w Studziankach Nowych w stary ślad. Wariant ten omija tereny jednostki wojskowej w Krubinie oraz cmentarz parafialny.

Korytarz 7
Siódma propozycja to rozbudowa linii kolejowej nr 9 do 4 torów od stacji Warszawa Praga do Nasielska. – Nie spełnia oczekiwań projektu w zakresie uzyskiwanych parametrów technicznych linii kolejowej, powoduje konieczność znacznych wyburzeń istniejącej zabudowy, utrudnia możliwość modyfikacji przebiegu linii, może powodować duże utrudnienia w prowadzeniu ruchu kolejowego na istniejącej linii kolejowej nr 9 – to wady tego wariantu zdaniem specjalistów ze spółki Databout.

 

Źródło: databout.pl, gazetapowiatowa.pl

Fot. Freepik.com