Komunikat o jakości wody w kąpieliskach
11 lipca 2024
Komunikat o jakości wody w kąpieliskach

 

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie z dnia 11.07.2024 r. o jakości wody w kąpielisku/miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że woda do kąpieli spełnia obowiązujące wymagania w miejscach:

1. Kąpielisko „Dzika Plaża" w Nieporęcie.

2. Kąpielisko "Plaża Miejska Serock" zlokalizowane przy ul. Retmańskiej w Serocku.

3. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane przy ul. 600-lecia w Wieliszewie.

 

 


 

 

Bieżąca ocena jakości wody wydana na podstawie art. 1 pkt. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2024, poz. 416) oraz na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) a także na podstawie 55' 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) oraz w oparciu o wyniki badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej a także kontroli urzędowej.

 

 

Fot główne: Obraz autorstwa freepik