Ambulatorium w Legionowie
MENU

AMBULATORIUM

w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej jest czynne

soboty, niedziele i święta w godz. 8.00-24.00

w dni powszednie w godzinach 19.00-24.00

 

Informacja w godzinach pracy ambulatorium 22 774 51 51

 

O kolejności przyjęć pacjentów decyduje godzina rejestracji lub ich stan zdrowia.

Usługi medyczne finansowane są przez Powiat Legionowski, Gminę Jabłonna, Miasto Legionowo, Gminę Nieporęt, Miasto i Gminę Serock, Gminę Wieliszew i przeznaczone dla mieszkańców zamieszkałych na terenie powiatu legionowskiego. Z uwagi na powyższe pacjenci zobowiązani są do podpisania oświadczenia, iż posiadają miejsce zamieszkania na terenie powiatu legionowskiego.

 

Świadczenia, o których mowa powyżej obejmują:

1) szycie i opatrywanie ran,

2) unieruchamianie złamań nie wymagających cięć chirurgicznych,

3) rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, kierowanie do szpitala na ostry dyżur pełniony  w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

4) inne drobne zabiegi możliwe do wykonania w warunkach ambulatorium z wykorzystaniem wiedzy medycznej dyżurującego lekarza.

 

Z uwagi na brak finansowania świadczeń objętych umową przez płatnika publicznego wydawane recepty będą pełnopłatne, a wydawane skierowania do lekarza  specjalisty lub na badania nie będą obowiązywały w ramach umów z NFZ.

Pacjenci spoza powiatu legionowskiego będą mogli uzyskać świadczenie  odpłatnie na podstawie obowiązującego cennika NZOZ "Legionowo".