Konkurs plastyczny "Mój wymarzony prezent świąteczny”
17 listopada 2021
Konkurs plastyczny "Mój wymarzony prezent świąteczny”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Mój wymarzony prezent świąteczny”, który jest adresowany do dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka w powiecie legionowskim, który organizowany jest przez Powiat Legionowski, przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Termin składania prac upływa 13 grudnia 2020 r. o godz. 12.00.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej (rysunek, plakat, grafika, komiks itp.) z użyciem dowolnych materiałów. Praca powinna zostać wykonana w formacie A3 lub większym.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

  • 3 - 6 lat
  • 7-12 lat
  • 13-18 lat

Organizator konkursu przyzna za I, II i III miejsce w każdej z kategorii nagrody rzeczowe i dyplomy. Organizator może przyznawać także wyróżnienia.

Termin składania prac upływa 13 grudnia 2020 r. o godz. 12.00.

Pracę należy dostarczyć do  siedziby organizatora Biuro Obsługi Mieszkańca – Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11. wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym z oświadczeniami (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Regulaminu).

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przesłanie skanu/zdjęcia pracy wraz z formularzem zgłoszenia w formie elektronicznej na adres: g.ostaszewska@powiat-legionowski.pl, koniecznie wpisując w temacie hasło „Mój wymarzony prezent świąteczny”. Oryginał pracy musi zostać dostarczony do Organizatora w możliwie najszybszym terminie.

Regulamin wraz z załącznikami

fot. Śnieg plik wektorowy utworzone przez jcomp - pl.freepik.com

Pliki do pobrania: