Laboratorium dla terapeutów
23 listopada 2022
Laboratorium dla terapeutów

Zagadnienia związane z profesjonalną terapią dziecka ze spektrum autyzmu były tematem pierwszego spotkania, które zorganizowano w ramach „Laboratorium Terapeuty” – najnowszej inicjatywy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

W spotkaniu, które odbyło się 22 listopada, wzięli udział specjaliści z terenu powiatu legionowskiego – terapeuci i nauczyciele. Zespół terapeutów z przedszkola specjalnego zaprezentował metody i techniki uczenia oparte na pozytywnym nurcie Stosowanej Analizy Zachowania, która umożliwia rozumienie i modyfikowanie zachowań. Uczestnicy wzięli udział w trzech warsztatach dotyczących zagadnień związanych z efektywnymi formami terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Przedszkole Specjalne jest placówką rekomendowaną przez prestiżowy Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Początek projektowi „Laboratoriom Terapeuty” dały konieczność wymiany doświadczeń oraz potrzeba ciągłego rozwoju specjalistów zajmujących się zaburzeniami ze spektrum autyzmu. – To przestrzeń do dyskusji o potrzebach dzieci ze spektrum autyzmu, ale chcemy też rozmawiać na temat wyzwań, które są stawiane przed nauczycielami. Dzieci ze spektrum autyzmu są bardzo różne, więc musimy indywidualnie podchodzić do terapii każdego dziecka. Chcemy na tych spotkaniach mówić o metodach i technikach, których skuteczność w naszych działaniach została już wielokrotnie potwierdzona – tak o misji „Laboratorium Terapeuty” mówi Justyna Ubowska-Gendek, nauczyciel-terapeuta z PZSiPS w Legionowie. Adresatami przedsięwzięcia są nauczyciele, logopedzi i psycholodzy z terenu naszego powiatu. W trakcie cyklicznych spotkań poruszone zostaną zagadnienia związane z opieką i terapią dla dzieci ze spektrum autyzmu.