Nowe partnerstwo
24 listopada 2022
Nowe partnerstwo

Powiat Legionowski i Powiat Dzierżoniowski, szukając nowych możliwości współpracy i promocji, nawiązują relacje partnerskie. Będą one obejmowały obszary związane z edukacją, kulturą, turystyką, sportem, współpracą organizacji samorządowych i pozarządowych oraz wymianą doświadczeń samorządowych. Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu było podpisanie przez starostę legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego i starostę dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego listu intencyjnego. Nastąpiło to 24 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie.