Lekarka na medal
29 marca 2024
Lekarka na medal

Małgorzata Siuda, lekarz pediatra, otrzymała dziś z rąk wicestarosty legionowskiego Konrada Michalskiego odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, przyznawaną przez Ministerstwo Zdrowia między innymi za wprowadzanie postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych; ochronę zdrowia ludności; poprawę warunków zdrowotnych i higienicznych; profilaktykę, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej; kształcenie lub podnoszenie kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia. Z wnioskiem o przyznanie odznaki wystąpił Piotr Zagajewski, dyrektor pedagogiczny Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w Legionowie.
Małgorzata Siuda to lekarz z powołania, z zaangażowaniem troszczy się o pacjentów. Na co dzień pracuje w Przychodni Rodzinnej „Zdrowie” w Legionowie. Od 16 lat charytatywnie wspiera podopiecznych Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w Legionowie, między innymi uczestnicząc w organizowanych przez Centrum obozach zimowych, podczas których zapewnia dzieciom opiekę medyczną.