Liceum w Stanisławowie Pierwszym wystartowało
3 września 2019
Liceum w Stanisławowie Pierwszym wystartowało

Pierwszy rocznik uczniów właśnie rozpoczął naukę w nowo powstałym Liceum Ogólnokształcącym w Stanisławowie Pierwszym. To pierwsza szkoła średnia na terenie gminy Nieporęt. O powołaniu placówki zadecydowali w drodze uchwały powiatowi radni na marcowej sesji rady. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Legionowski.

Utworzenie liceum to wspólna inicjatywa starosty Roberta Wróbla i wójta Macieja Mazura. – Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w powiatowej oświacie, uruchamiamy liceum w gminie Nieporęt. To jest bardzo ważna chwila zarówno dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w pierwszej klasie, jak i dla całego samorządu powiatowego – powiedział podczas uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny starosta Robert Wróbel.

W tym roku szkolnym naukę w dwóch czteroletnich klasach rozpoczęło 32 absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej. Pierwsza z klas będzie realizować program nauczania o profilu europejsko-prawniczym, a druga o profilu ekonomiczno-bankowym. Zaproponowane profile to kierunki przyszłościowe, odpowiadające potrzebom rynku pracy i pozwalające wybierać spośród różnorodnych kierunków na wielu uczelniach wyższych. Wybrałem tę szkołę ze względu na ciekawą ofertę edukacyjną oraz dogodną lokalizację – tłumaczy Olek Krzyżanowski, jeden z uczniów liceum.

Liceum zlokalizowano w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym przy ul. Jana Kazimierza 291. Planowana jest także rozbudowa istniejącego budynku szkoły na potrzeby nowej jednostki. Działka przeznaczona na cele oświatowe, na której wybudowano szkołę podstawową, ma powierzchnię 23 tys. m², z tego ok.  4,5 – 5 tys. m² jest wolnych pod zabudowę. Teren uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną, pozwalającą na budowę kolejnego obiektu oświatowego. Obecnie na kompleks składają się: budynek szkoły podstawowej, Aquapark Fala oraz zespół wielofunkcyjnych boisk sportowych.

Utworzenie liceum w gminie Nieporęt uzupełnia i rozwija ofertę kształcenia ponadpodstawowego, ułatwia do niej dostęp młodzieży z terenu powiatu, a przed Powiatem Legionowskim stawia kolejne wyzwania na polu działalności z zakresu oświaty.