Mistrzowie języka angielskiego
12 czerwca 2024
Mistrzowie języka angielskiego

Znamy już laureatów XIII edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla szkół podstawowych. Powiat Legionowski ufundował upominki dla finalistów.

Finał oraz uroczyste wręczenie nagród zorganizowano 8 czerwca. W konkursie udział wzięli językowo uzdolnieni uczniowie z 16 szkół z całego powiatu legionowskiego. Do finału zakwalifikowało się 10 osób z najlepszymi wynikami. Ostatecznie najlepsza okazała się Sara Kępczyńska (Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie), drugie miejsce zajęła Barbara Skoczyńska (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie), a trzecie Lena Kukulska (Szkoła Podstawowa nr 8 im. Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie).

Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich STO w Legionowie we współpracy z Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English Lang LTC oraz wydawnictwem Regipio. Patronatem objęli go Starosta Legionowski, Prezydent Miasta Legionowo, Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz Prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 32 STO Legionowo.