28 września 2018

Najlepsi uczniowie znów nagrodzeni przez Starostę

Już po raz 12. wręczono nagrody Starosty Legionowskiego dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat. W tym roku wyróżniono 111 prymusów.

Przyznawane od 2006 roku nagrody są wyrazem uznania dla trudu włożonego w naukę i osiągnięcie wysokich wyników. Kandydaci do nagrody oprócz wysokiej średniej (powyżej 4.9) i przynajmniej bardzo dobrej oceny z  zachowania, muszą uzyskać akceptację rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Nagroda ma za zadanie nie tylko docenić ciężką pracę uczniów, ale także zmotywować ich do dalszego wysiłku edukacyjnego.

Najlepszą średnią ocen ze wszystkich 111 nagrodzonych uczniów uzyskał w zeszłym roku szkolnym Bartłomiej Grochowski, uczeń Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie - 5.75.  Ponadto nagrodzono 30 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, 2 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie, 2 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku oraz 77 uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie. Nagrodę za najlepiej zdany egzamin maturalny w szkołach prowadzonych przez Powiat otrzymał absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie Sebastian Korytkowski, który uzyskał 70% punktów z języka polskiego, 100% punktów z matematyki oraz 100% punktów z języka angielskiego.

W sukcesie uczniów swój udział mają niewątpliwie ich rodzice. To oni motywują, stwarzają warunki do nauki i współpracują ze szkołą. Za swój trud otrzymali gratulacje, słowa podziękowania i pamiątkowe statuetki, które odbierali z nieskrywaną dumą widoczną na ich uśmiechniętych twarzach.

Słowa podziękowania skierowano także do wychowawców najlepszych uczniów. To dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy uczniowie osiągnęli tak wspaniałe wyniki. Podziękowania i kwiaty otrzymało 21 pedagogów, pod których skrzydłami w ubiegłym roku szkolnym kształcili się nagrodzeni uczniowie. Nie zapomniano także o wyrazach uznania dla dyrektorów powiatowych szkół.

Nagrody Starosty Legionowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski zostały ustanowione uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2006 r. W ciągu dwunastu lat przyznano 518 nagród, a łączna wysokość środków własnych przeznaczonych dotąd na ten cel przez Powiat Legionowski wyniosła 777 000,00 zł.
 

W tym roku nagrodę z rąk starosty legionowskiego Roberta Wróbla za najlepsze wyniki w nauce odebrało 111 uczniów