3 października 2019

Niepodlegą mamy we krwi - akcje krwiodawstwa w szkołach średnich

W październiku, w szkołach średnich z terenu powiatu legionowskiego, odbędą się akcje krwiodawstwa połączone z prelekcjami  oraz szkoleniami e-learningowymi.

Działania te mają na celu przybliżyć tematykę krwiodawstwa młodzieży, szczególnie tej, która wchodzi właśnie w dorosłe życie, dając im możliwość, z jednej strony zapoznania się z najistotniejszymi informacjami na temat dawstwa krwi, a z drugiej dać możliwość oddania krwi po raz pierwszy. Przekłada się to ostatecznie na pozyskanie wielu dawców pierwszorazowych, co w dalszej perspektywie ma przynieść zwiększenie ilości dawców.

Akcje Krwiodawstwa włączone są do Kampanii "Niepodległą mamy we krwi" odbywającej się w całej Polsce, która zakończony się uroczystą konferencją na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 18 listopada, podczas której nastąpi podsumowanie projektu.

Więcej o e-learningu na stronie: https://legionhdk.pl/e-learning-legionu

Kampania: https://legionhdk.pl/niepodlegla-mamy-we-krwi-2019